Hier die Einteilung nach Kyu Stufe :

8.Kyu Weiss-Gelb
O-Goshi Großer Hüftwurf
Uki-Goshi Hüftschwungwurf
O-Soto-Otoshi
Hiza-Guruma Knie-Rad
Sasae-Tsuri-Komi-Ashi Fußstopwurf
De-Ashi-Barai Fußfeger

7.Kyu

Gelb
O-Goshi großer Hüftwurf , diesmal schiebt Uke
Koshi-Guruma Hüft-Rad
Seoi-Otoshi Schulter-Seitenwurf
O-Uchi-Gari Große Innensichel
Ko-Uchi-Gari Kleine Innensichel

6.Kyu

Gelb-Orange
Seoi-Nage Schulterwurf
Tai-Otoshi Körperwurf
Tsuri-Komi-Goshi Hebezughüftwurf
O-Soto-Gari Große Außensichel
De-Ashi-Barai diesmal zieht Tori

5.Kyu

Orange
Harai-Goshi Hüftfeger
Ko-Soto-Gake Kleiner Außenzug
O-Uchi-Barai Großes inneres Nachfegen
Ko-Uchi-Barai kleines inneres Nachfegen
Hiza-Guruma Knierad oder
Sasae-Tsuri-Komi-Ashi Tori in Kreisbewegung

4.Kyu

Orange-Grün
Ko-Uchi-Maki-Komi Kleines inneres Mitfallen
Tomoe-Nage Überkopfwurf
Yoko-Tomoe-nage Über Kopf Seite Wurf
Okuri-Ashi-Barai Fußnachfeger
(Koshi)-Uchi-Mata Schenkelwurf

3.Kyu

Grün
Tani-Otoshi Talfallzug
Yoko-Otoshi Seitsturz
Sumi-Gaeshi Eckenkippwurf
Hane-Goshi Hüftspingwurf

2.Kyu

Blau
Ashi-Uchi-Mata Schenkelwurf
Kata-Ashi-Dori oder
Kuchiki-Daoshi
Ushiro-Goshi Hüftgegenwurf oder
Utsuri-Goshi Wechselhüftwurf
Te-Guruma

1.Kyu

Braun
Ashi-Guruma Beinrad
O-Guruma Großes Rad
Kata-Guruma Schulterrad
Soto-Maki-Komi Hüftfegewurf
Ura-Nage Rückwurf
Yoko-Guruma Seitrad


Das Copyright © für Design & Technik liegt bei JudoOnline.